Termeni și Condiții

Acești Termeni și Condiții prezintă regulile și reglementările pentru utilizarea colindecraciun.com, proprietatea S.C. Sindla XYZ S.R.L.

Site-ul colindecraciun.com, Conținutul și Elementele Grafice sunt proprietatea S.C. Sindla XYZ S.R.L.

1. Despre termeni şi condiţii

Termenii şi condiţiile (T&C) prevăd regulile generale de utilizare a site-ului colindecraciun.com. T&C reprezintă un acord încheiat între orice persoană (denumită în continuare utilizator) care vizitează ori accesează colindecraciun.com sau care doreşte să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv funcţiile colindecraciun.com (denumite în continuare “servicii”) şi S.C. Sindla XYZ S.R.L., în calitatea sa de proprietar şi administrator al colindecraciun.com şi de furnizor al serviciului.

Acest acord stabileşte care sunt condiţiile în care orice persoană poate vizita ori accesa colindecraciun.com ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul colindecraciun.com. Prin accesarea colindecraciun.com şi utilizarea funcţionalităţilor sale, dumneavoastră sunteţi de acord şi acceptaţi în întregime şi necondiţionat T&C

Totodată, utilizând anumite funcţii/servicii puse la dispoziţie de colindecraciun.com va trebui să respectaţi şi orice reguli sau linii directoare aplicabile acelor funcţii/servicii care fie sunt incorporate în T&C fie sunt menţionate în secţiunile corespunzătoare din cadrul colindecraciun.com.

Prin accesarea sau utilizarea acestui Site web, sunteți de acord să respectați Termenii si Condiţiile, precum și orice termeni și condiții suplimentare prezentate pe acest Site web.

În cazul în care nu sunteţi de acord cu T&C vă rugăm să nu utilizaţi colindecraciun.com şi să părăsiţi acest site de îndată.

2. Definiţii

Conţinut: orice document ce apare pe colindecraciun.com precum şi fragmente/porţiuni ale acestor documente, indiferent sub ce formă se regăsesc: text, grafică, sunet, imagine, film, programe etc.

Utilizator: orice persoană care accesează colindecraciun.com pentru orice motiv

3. Utilizarea serviciilor puse la dispoziţie prin intermediul colindecraciun.com

Utilizarea serviciilor de către utilizatori se va face cu respectarea T&C, precum şi a termenilor şi condiţiilor suplimentare. Utilizarea serviciilor colindecraciun.com nu vă oferă nici un drept de proprietate intelectuală asupra acestora sau asupra conţinutului pe care îl accesaţi.

Utilizatorii colindecraciun.com beneficiază doar de serviciile de informare puse la dispoziţie prin intermediul colindecraciun.com. În ceea ce priveşte datele încărcate în colindecraciun.com (text, grafică, sunet, imagine, film, programe etc), acestea sunt proprietatea S.C. Sindla XYZ S.R.L.

4. Drepturi asupra colindecraciun.com şi a conţinutului regăsit în colindecraciun.com

Toate drepturile de proprietate şi administrare a colindecraciun.com precum şi drepturile de proprietate intelectuală aparţin strict S.C. Sindla XYZ S.R.L.

Utilizatorii au doar drepturile ce decurg din serviciile furnizate către aceştia prin intermediul colindecraciun.com.

Toate drepturile de copyright, trade mark, drepturi de design, patente sau alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate sau neînregistrate) referitoare la conţinutul colindecraciun.com aparţin exclusiv S.C. Sindla XYZ S.R.L., furnizorilor săi şi/sau terţilor.

Nici o prevedere din T&C nu acordă utilizatorilor un drept sau o licenţă de a folosi orice trade mark, drept de design, drept de proprietate intelectuală sau copyright deţinut sau controlat de S.C. Sindla XYZ S.R.L. sau de către un terţ decât dacă acest lucru este expres prevăzut de T&C.

Nu aveţi dreptul să copiaţi, să modificaţi, să distribuiţi, să vindeţi sau să închiriaţi nicio parte a serviciilor furnizate prin intermediul colindecraciun.com sau a programelor/scripturilor software incluse în colindecraciun.com.

Nu aveţi dreptul să refaceţi, să extrageţi sau să încercaţi să extrageţi sau să încercaţi să refaceţi codul sursă colindecraciun.com sau a programelor/scripturilor software incluse în colindecraciun.com.

Utilizatorii pot folosi conţinutul colindecraciun.com exclusiv în scopuri informativ. Utilizatorilor le este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuţia parţială, integrală sau modificată a conţinutului colindecraciun.com în alte scopuri.

S.C. Sindla XYZ S.R.L. şi fiecare utilizator (pentru conţinutul al cărui autor este) pot exploata în mod indirect în scopuri comerciale conţinutul colindecraciun.com.

Pentru a asigura respectarea legalităţii în domeniu, în cazul în care un utilizator constată o încălcare a drepturilor de autor sau a oricăror alte drepturi, acesta va trimite un mesaj la adresa , mesaj care, în măsura posibilităţilor utilizatorului, va conţine următoarele elemente:

 • identificarea materialului de pe colindecraciun.com care a încălcat sau a devenit subiectul încălcării drepturilor de autor;
 • identificarea originalului;
 • adresa, numărul de telefon şi adresa de poştă electronică a părţii vătămate;
 • o declaraţie prin care partea vătămata se arată a fi de bună-credinţă în ceea ce priveşte folosirea neautorizată a materialului;
 • o declaraţie in care sa fie prevazut faptul ca informaţiile din mesaj privitoare la încalcarea drepturilor de autor corespund realităţii, iar partea vătămată este autorizată să acţioneze în numele titularului drepturilor de autor sau a oricăror alte drepturi pretinse a fi încălcate;
 • o semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acţioneze în numele celui care posedă drepturile de autor în scopul înregistrării mesajului.

S.C. Sindla XYZ S.R.L. garantează confidenţialitea informaţiilor transmise potrivit prezentului paragraf, în limitele prevederilor legale.

S.C. Sindla XYZ S.R.L. îşi rezervă dreptul de a bloca accesul la conţinutul asupra căruia a primit o notificare de încălcare a unui drept al unei terţe părţi şi de a bloca accesul la conţinutul întregului site pentru un utilizator despre care a fost notificat legal că ar fi încălcat drepturile intelectuale ale unui terţ.

5. Obligaţiile utilizatorilor

Utilizatorii acestui site sunt obligati sa respecte legile in viguare, acestia putand fi trasi la raspundere pentru nerespectarea lor.

Prin utilizarea acestui site, utilizatorii se obliga:

 • să nu adauge, modifice, distribuie, transmită, afişeze, publice, reproducă orice fel de informaţii personale ale unei persoane fizice, altele decât cele ale propriei persoane sau pe care o reprezintă;
 • să nu creeze produse derivate, transfere sau sa vândă orice fel de informaţii sau servicii obţinute prin intermediul acestui site;
 • să nu folosească şi să nu permită vreunui terţ (sau să îl autorizeze) să folosească serviciile S.C. Sindla XYZ S.R.L. pentru a transmite sau a recepţiona materiale care contravin dispoziţiilor legale în vigoare sau au un conţinut obscen, abuziv, pornografic, rasist, vulgar, defăimator, ofensator, ameninţător sau care încalcă orice alt drept de proprietate intelectuală sau este în orice alt mod ofensator;
 • să nu utilizeze serviciile S.C. Sindla XYZ S.R.L. în scopuri speculative;
 • să nu utilizeze serviciile S.C. Sindla XYZ S.R.L. în scop comercial, adăugând materiale publicitare cu scopul de a promova alte servicii;
 • să nu utilizeze serviciile S.C. Sindla XYZ S.R.L. folosind script-uri, aplicații de tip robot, bot, spider, crawler (de exemplu HTTrack, Wget, etc) sau alte mijloace automate sau aplicații de descărcat website-uri, pentru a descărca sistematic informații sau pentru a simula anumite activități;
6. Colectarea și stocarea datelor Utilizatorului

Utilizatorul ia la cunoștință, și își dă acordul, că prin utilizarea colindecraciun.com, anumite date sunt preluate și stocate în scop statistic cât și împotriva fraudelor.

Aceste date includ adresa IP a Utilizatorului, țara, localitatea, informații privind sistemul de operare a dispozitivului de pe care face acțiunea cât și a programului folosit pentru aceasta.

7. Securitate

S.C. Sindla XYZ S.R.L. nu poate controla şi nu oferă niciun fel de garanţii privind securitatea sau conţinutul informaţiilor care trec prin colindecraciun.com, prin Internet sau prin serviciile furnizate. Totodată S.C. Sindla XYZ S.R.L. va lua măsuri pentru a menţine securitatea informaţiilor însă nu poate garanta că informaţia pe care utilizatorul o primeşte sau o transmite va fi permanent în siguranţă şi la adăpost de orice tip de atac informatic.

8. Limitarea răspunderii

Acesta este un site web public. Nu transmiteți informații confidențiale, cu caracter personal sau informații care contravin legilor în vigoare. Orice informație transmisă pe acest site vă face direct răspunzatori.

Utilizatorul acceptă că S.C. Sindla XYZ S.R.L. nu va fi ţinut responsabil pentru niciun fel de daune directe sau indirecte rezultate din date introduse incorect sau omise, date introduse întârziat, date introduse necorespunzător, erori ce nu au fost notificate în timp util.

S.C. Sindla XYZ S.R.L. nu este responsabilă şi nu va fi deci răspunzătoare de corectitudinea, utilitatea sau disponibilitatea oricărei informaţii transmisă sau făcută disponibilă prin intermediul colindecraciun.com şi nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru orice eroare sau omisiune din acea informaţie.

S.C. Sindla XYZ S.R.L. nu este răspunzătoare pentru eventualele daunele rezultate din utilizarea colindecraciun.com.

S.C. Sindla XYZ S.R.L. nu garantează că toate serviciile puse la dispoziţie prin intermediul colindecraciun.com vor fi mereu disponibile ori că acestea vor fi furnizate fără întrerupere, la timp, în deplină siguranţă sau fără bug-uri, viruşi, erori sau omisiuni.

S.C. Sindla XYZ S.R.L. sau furnizorii săi nu vor fi în nici un caz responsabili pentru nicio daună care nu poate fi prevăzută în mod rezonabil sau pentru cazurile de forţă majoră.

S.C. Sindla XYZ S.R.L. îşi rezervă dreptul de a suspenda serviciile sau accesul la colindecraciun.com pentru perioade scurte de timp în vederea îmbunătăţirii colindecraciun.com, repararea unor erori, adăugarea de noi opţiuni sau servicii precum şi în alte cazuri în care este necesară inactivitatea temporară a colindecraciun.com.

S.C. Sindla XYZ S.R.L. nu răspunde de momentele de nefuncţionare sau de funcţionarea defectuoasă a colindecraciun.com, dacă acestea s-au datorat exclusiv serverului care îl găzduiesc sau unor factori externi ce fac ca acesta să nu fie funcţional.

9. Articole publicitare

S.C. Sindla XYZ S.R.L. îşi rezervă dreptul de a include în cadrul site-ului colindecraciun.com articole cu caracter publicitar aparţinând acesteia sau a terţelor părţi.

Accesarea materialelor cu caracter publicitar se va face pe răspunderea utilizatorilor.

10. Modificări ale serviciilor

În vederea îmbunătăţirii serviciilor prestate prin intermediul colindecraciun.com, S.C. Sindla XYZ S.R.L. poate modifica sau elimina anumite funcţionalităţi fără a fi necesară o notificare prealabilă.

11. Modificarea T&C

S.C. Sindla XYZ S.R.L. va putea modifica unilateral oricând clauzele T&C fără nicio notificare prealabilă şi fără a fi obligată să îndeplinească vreo formalitate faţă de utilizatori. În acest sens, utilizatorii vor consulta periodic T&C şi se vor conforma acestuia.

Modificările nu se aplică retroactiv însă se aplică prin simpla utilizare sau accesare a colindecraciun.com şi reprezintă o acceptare deplină şi necondiţionată a oricărui utilizator. Dacă utilizatorii nu sunt de acord cu modificările T&C atunci aceştia au obligaţia de a părăsi de îndată colindecraciun.com.

12. Alte clauze

În cazul unor diferenţe între T&C şi Termenii şi Condiţiile suplimentare, se vor aplica cu prioritate Termenii şi Condiţiile suplimentare. Neaplicarea unora din clauzele T&C nu afectează aplicabilitatea celorlalte clauze.

13. Sancţiuni

Nerespectarea prevederilor T&C sau a legislaţiei în vigoare, crearea unui prejudiciu direct sau indirect pentru S.C. Sindla XYZ S.R.L. prin folosirea necorespunzătoare a colindecraciun.com, prin încălcarea drepturilor sale intelectuale precum şi în orice caz în care un utilizator sau o altă persoană aduce un prejudiciu moral sau material aducând atingere intereselor şi drepturilor S.C. Sindla XYZ S.R.L., atunci aceasta din urmă are dreptul de a suspenda serviciile sau accesul la colindecraciun.com faţă de unul sau faţă de mai mulţi utilizatori şi de a solicita în instanţă despăgubiri împotriva persoanelor în culpă.

Dacă clauzele T&C nu sunt respectate şi nu se iau măsuri imediate împotriva persoanelor care le încalcă nu înseamnă că S.C. Sindla XYZ S.R.L. renunţă la drepturile ce rezultă din clauzele încălcate sau că renunţă la dreptul de a aplica sancţiunile descrise în T&C.

14. Jurisdicție

Legea Romana se aplică acestor termeni si condiții. Sunteți irevocabil de acord că instanțele din Romania vor avea jurisdicție exclusivă de a soluționa orice litigiu care ar putea apărea din, în sau în legătură cu acești termeni și condiții.

15. Litigii

Orice litigiu se va încerca a fi stins pe cale amiabilă folosindu-se înştiinţări şi notificări. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu T&C sau cu utilizarea colindecraciun.com se va soluţiona de către instanţele competente material din România.